SES’li Düşünüyorum

Dayanışma gücünü bazen omuz omuza buluyor; bazen kol kola, bazen de zihinden zihne… Birikimlerimizi paylaşmak, birbirimizden öğrenmek, birlikte üretmek için bir konuşma dizisi başlatıyoruz. SES’li Düşünüyorum başlığı altında, belli konulara odaklanıp birikimlerimizi aktaracağız. Konuşma dizisi, önce SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin üyeleri arasında başlayacak. İlk konuşmacılarımız ve dinleyicilerimiz, derneğin üyeleri olacak. Zaman içinde dışarıya açılacağız. Ayda bir kez gerçekleşecek olan ve 90 dakika ile sınırlı SES’li Düşünüyorum konuşmalarına pandemi koşulları gereğince online olarak başlıyoruz. Umarız ki yakın bir gelecekte kalabalık bir dinleyici grubuna yüz yüze yapılacak oturumlarla devam edecek.

SES’li Düşünüyorum’un ilk konuğu, kurucu üyelerimizden Servisimin Cömert, başlık ise I Am Remarkable. (I Am Remarkable, kadınların ve toplumda temsiliyeti az olan grupların iş ve özel hayatlarındaki başarılarını daha güvenli bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olmak adına kurgulanan bir inisiyatif. )

Konuşma 13 Kasım 2020 günü saat 11.00’de başlayacak. (Link gönderilecek)

ES’li Düşünüyorum, Aralık ayında Leyla Kayhan Elbirlik, Ocak ayında ise Gülseren Onanç konuşmalarıyla devam edecek.