SES İŞ DÜNYASINDA KADIN MENTORLUK PROGRAMI DENEYİMLİ KADIN LİDER BAŞVURU FORMU

Eğitiminiz *
İş tecrübe süreniz *

Aşağıdaki konulardan hangilerinde yol gösterici olmak istersiniz? Lütfen sıralayın (En fazla 3 seçenek).

1. Tercih *
2. Tercih
3. Tercih
Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda (STK) çalışıyor musunuz? Evet ise hangisi?
Daha önce kadın dayanışması çerçevesinde herhangi bir etkinlik içinde bulundunuz mu? Bulundu iseniz nerede? *