Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

SES, Eşitlik ve Dayanışma Derneği (“SES”) tarafından kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
 • Yukarıda belirlenen çerçevede SES, Eşitlik ve Dayanışma Derneği Tüzüğü ile tanımlanan menfaat ve politikaları, ilke ve amaçları doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Sizlere üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • SES tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; 
 • Derneğimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini ve personel ihtiyaçlarını temin etmek,
 • SES ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
  • Bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak
  • Bunların faaliyet konuları ile ilgili hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
  • Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılmasını sağlamak,
  • Bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler, sağladıkları mal ve hizmetler gibi gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesini sağlamak,
 • SES tarafından düzenlenen konferans, seminer, fuar, çalıştay, idare kurulları, üye buluşmaları vb. etkinliklerden tarafınızı haberdar etmek ve SES içindeki çalışma grupları ile paylaşmak
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • SES sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına, anlaşmalı kurumlarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
 • Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınızı bilgilendirmek,
 • web sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığınız mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek, 
 • talep veya şikâyetlerinizin yönetilmesi, yerine getirilmesi
 • SES’in  faaliyetleriden olan “SES Mentörlük Yürüyüşü” de dahil olmak suret ile bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin SES sosyal medya hesaplarından duyurulması
 • Uygulama/aplikasyon yönetmek,
 • SES tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

özel nitelikli verileriniz başta olmak üzere kişisel verileriniz işlenebilmektedir. 

Burada belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde iş ortaklarımızla, hizmet alınan üçüncü kişilerle ve SES sosyal medya hesapları ile 3. kişiler ile paylaşılabilmektedir.