Kadından Kadına SES

2020 yılını belirleyen pandemi hem aile ve ev yükünün artması, hem de yaşanan iş kayıpları nedeniyle en çok kadınları etkiledi. Pandeminin hemen başında, 2020 Dünya Kadınlar Gününde gerçekleştirdiğimiz Kadın Mentörlük Yürüyüşü projesinin amacı ağırlıklı olarak kadının kariyer yaşamını güçlendirmek, genç kadınlara yol göstermek idi.

Ancak Mart 2021 Dünya Kadınlar Gününde gerçekleştirmek istediğimiz kadın dayanışması etkinliği bir yıllık pandemi sonrasında artık yalnızca mentörlük üzerinden yürütülmemeli diye düşündük ve etkinliğimizin kapsamını genişlettik.

Pandemi süreci, toplumsal ve bireysel olarak yaşadığımız sorunların çeşitlenmesine ve yoğunlaşmasına yol açmıştı. Bu nedenle bu yılki etkinliğimizi kadınların yalnız iş ya da eğitim yaşamlarına ilişkin arayışlarını değil, aynı zamanda pandemiyle gelen sorunlarını da kapsayan ve sanal ortamda yapılacak bir buluşma olarak gerçekleştirmeyi hedefledik.

Kısacası bu yıl Mentörlük Yürüyüşü yerine Kadından Kadına SES olmayı istedik.

Projemizin Amacı

Projenin amacı yaşamın farklı kademelerinde, farklı deneyimlerde, farklı yetkinliklerde ve farklı yaşlarda olan kadınların bir araya gelerek, sorunlarını ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak. Özellikle pandemi döneminde kendi çevrelerine sıkışan ve giderek daha çok içe kapalı yaşayan kadınların ses vermesi ve sorunlarını baş başa paylaşması ile kadınlar arasında dayanışmayı güçlendirmek.

Proje Katılımcıları

İşbirliği yaptığımız sivil toplum kuruluşları ile farklı kesimlere ulaşmaya çalıştık. 400 den fazla kişi başvurdu. SES Derneği web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak kayıt yaptılar. Başvuru formunu kadınları ortak konularda buluşturmak üzere tasarladık. Kariyer gelişimi ve girişimcilik konularının yanı sıra bu dönemde daha çok hissedilen kimi sorunları da kapsayan kişisel gelişim ve kendini güçlendirme konularını da ele aldık. Yapılan tercihlere dayanarak eşleştirme çalışmasını yürüttük. Arkada bir algoritma kullandık, hem ortak hem farklı kriterleri gözeterek eşlemeleri yaptık.

7 Mart Pazar sabahı 300 e yakın kadın zoom ortamında sanal olarak buluştu. İlk konuşmalardan ve bilgilendirmelerden sonra, herkes kendi eşiyle özel odasına çekildi ve 100 dakika başbaşa sohbet ettiler. 100 dakika sonunda gruplara dönüldü ve yaşanan deneyim değerlendirildi ve kısa bir anket yapılarak katılımcıların görüşleri alındı. Katılımcılardan son derece olumlu ve yüreklendirici yorumlar gelmesi hepimizi sevindirdi. “Women of the World Unite” şarkı videoyla etkinliğimiz sona erdi.

Kadından Kadına SES hedefleri nedir?

Çeşitliliğin ve eşit duruşun ön planda olduğu bu etkinliğimizde kadınların sorunlarını, beklentilerini ve umutlarını başka bir kadınla karşılıklı paylaşarak Kadından Kadına SES olmalarını hedefledik.

Kadından Kadına SES kadınlar arası diyalog, dayanışma ve paylaşıma odaklanarak kadının kendi dünyasını, umutlarını bir başka kadınla paylaşmasını, sesini duyurmasını ve diğer kadının sesini duymasını hedefledi.

Kadından Kadına SES olmak yaşanmışlıkları, hedefleri, beklentileri ve umutları başka bir kadınla karşılıklı paylaşarak kadın dayanışmasına güç vermektir.

Amacımız bu sohbetler aracılığıyla kadın dayanışmasına katkıda bulunmak, kadının ses vermesine, ses duymasına bir zemin oluşturmak. Nitekim dayanışmak için, birbirine ses olmak için yaşamın farklı kademelerinde, farklı deneyimlerde, farklı yetkinliklerde ve farklı yaşlarda olan 300’e yakın kadın bir araya geldi.

Biz kadın dayanışmasının, her türlü bölünmenin üstesinden geleceğine ve bu yolla toplumsal barışa katkıda bulunacağına inanıyoruz. Farklılıklarımızın içinde birbirimizin sesini duymak bizleri güçlendiriyor.

Kadından Kadına SES kadın dayanışmasına nasıl bir katkıda bulunuyor?

Kadından Kadına SES kadının ses vermesine ve bir başka kadının sesini duymasına bir zemin oluşturarak kadın dayanışmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Farklı ortamlardan gelen, farklı birikimleri olan kadınların birbirlerinin sesini duyması kadın kimliğini çoğaltıyor, büyütüyor. Kadından Kadına SES olan kadınlar yalnız başka bir kadının sesini duymuyorlar, aynı zamanda kendi özgün seslerini de buluyorlar. Belki farkında olarak, belki de olmayarak, kendi sesimizi çoğu zaman bastırdığımızı görüyoruz. Oysa kendi sesimizi duyurabilmek bizi özgürleştiriyor. Farklılıklarımız içinde beraber oldukça farklı olanı ötekileştirme duygusundan uzaklaşıyoruz. Bu nedenle Kadından Kadına SES olmak kadın dayanışmasına güç katıyor.

Pandemi sürecinden birlikte geçiyoruz, danışmak, paylaşmak istediğimiz çok konu var. Bu paylaşımlara belki her zaman fırsat bulamıyoruz. Düşüncelerimizi, beklentilerimizi, sorunlarımızı paylaşmak için bu platforma geliyoruz, yeni bir ortak alan açılıyor, dayanışma tam da orada başlıyor. Kalıpların dışına çıkılıyor, bazı sınırlar kalkıyor, birbirimize katkıda bulunmak için bir iletişim ortamı yaratılıyor. Karşısındaki kadına alan açan kadın aslında kendine de alan açmış oluyor. Kadın dayanışmasına inanmak bize güç veriyor. Kadın dayanışması güçlendiği ölçüde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kalıcı adımlar atabileceğiz.