Kadın Zirvesi

Artan eşitsizlikten en çok kadınlar zarar görüyor ve adaletin çiğnenmesinden en çok kadınlar etkileniyor. Eşitsizlik ve adaletsizlik erkek şiddetini artırıyor. Militarizm ve otoriterlikten beslenen bu şiddet hayatın her alanına yayılıyor. Özgür kamusal alanın yok olduğu, eşitlik ve adaleti savunan kadın sivil toplum örgütlerinin etkilerini kaybettiği; şiddetin, militarizmin, otoriterliğin kol gezdiği bir ortamda 2017 Aralık ayında Eşitlik, Adalet ve Kadın Zirvesi’ni organize ettik. Zira gerçek demokrasinin yaşama geçmesi için örgütlü bir dayanışmaya ve kadınların sesini daha etkin yükseltmeye ihtiyacımız olduğunu biliyorduk.

1500’ün üstünde kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Eşitlik, Adalet, Kadın Zirvesi sonucunda ortak akıl ile bir Sonuç Bildirgesi hazırladık ve yayımladık. Sonuç bildirgesinde yer alan bir başlık, kadın örgütlerinin ve bağımsız kadınların “SES”lerini yükseltebileceği dijital bir platforma olan ihtiyaçtı. Bu ihtiyaç sonunda 31 Mayıs 2018’de Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu’nu kurduk.

2017 Eşitlik, Adalet, Kadın Zirvesi Sonuç Bildirgesi’ne türkçe ve ingilizce olarak aşağıdan ulaşabilirsiniz:

2017 Kadın Zirvesi Sonuç Bildirgesi

2017 Women’s Summit for Equality and Justice Final Declaration