#YükseltSesiniDünyaDeğişsin

‘‘Kadın SES’i’’ Projesi

“Kadın SES’i” projesi, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin İsveç merkezli Operation 1325 ile birlikte yürüttüğü,
kadınların eşitlik ve hak taleplerini yükseltmeleri için sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanımını destekleyen bir projedir.

Neden ‘‘Kadın SES’i’’ Projesi?

Kadınların kamusal alandaki temsili gibi geleneksel ve sosyal medyadaki görünürlüğü de eşit dağılımdan çok uzakta.
Türkiye’de kadınlar medyada daha çok kadına yönelik şiddet haberleriyle gündeme geliyor. Diğer haberler hak ettiği oranda yer bulmazken, bu kısıtlı alana da ana akım medyanın erkek egemen dili hükmediyor.
Eşitlik bilinci ve gazetecilik etiği gelişmiş kadın gazetecilerin birçoğu, bu konularda tüm kadınların sesini duyurabilecekleri mecralar bulamıyorlar. Kadın hakları savunucularının, barış aktivistlerinin, iklim aktivistlerinin, LGBTİ hak savunucularının sesini duyuracak gazeteciler ve mecralar günden güne azalıyor. Öte yandan, 2000 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önemli bir yasa tasarısını kabul etti: Kadınlar, barış ve güvenlik hakkındaki BM 1325 sayılı karar. Belge, savaşın kadınlar üzerindeki etkisini tanımlamakla kalmayıp, arabuluculuk sürecinde ve barışın tesisinde kadınların oynayabileceği rolün önemine de dikkat çekti. Kararın kabulünün 20. yılında kadınlar, barış ve güvenlik üzerine yapılan araştırmalar ile kadınların barış sürecine katılımını gösteren istatistikler, beklentilerle sonuç arasındaki uçuruma işaret ediyor.
Bu uçurum Türkiye bağlamında incelendiğinde, 1325 kararı kapsamında değerlendirilen kadınların hak ve eşitlik taleplerinin
yerine getirilmesinde Türkiye’nin her geçen gün daha geriye gittiğini görüyoruz.
BM 1325 kararı ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belirlenen ilke ve değerleri temel alarak,
Türkiye’de kadınların hak ve eşitlik taleplerine ilişkin kamuoyunda farkındalık yaratılmasına ve aksiyon alınmasına ihtiyaç var.

‘‘Kadın SES’i’’ Neleri Hedefliyor?

Geleneksel mecraların durumu böyleyken, sosyal medya, sesi duyulamayan kadınlara yeni bir fırsat sunuyor.

Kadın SES’i projesi;

● Gazetecileri, sivil toplum temsilcilerini, aktivistleri ve cinsiyet eşitliğine duyarlı sanatçıları “yaratıcı sosyal medya kullanımı”
etrafında bir araya getirmeyi, kadınların eşitlik ve hak mücadelesinin sesini etkin bir şekilde yükseltmeyi,
● “Kadın SES’i”nin yükseltilmesi yoluyla karar mekanizmalarındaki kişiler üzerinde etkin olmayı, toplumsal cinsiyet,
toplumsal barış ve sürdürülebilirlik, kadın yoksulluğunun azaltılması, kadına yönelik şiddet, kadının politikaya katılımı,
iklim adaleti, medya özgürlüğü, kadın ve kız çocuğu mültecilerin sorunlarının giderilmesi gibi acil konulara ilişkin
aksiyon alınması yönünde farkındalık oluşturmayı,
● Yaratıcı sosyal medya kampanyalarının üretilmesine ve yaygınlaşmasına destek olarak sosyal medyanın etkin olarak kullanılmasını,
● Aynı mücadeleyi sürdüren gazeteciler, aktivistler, akademisyenler ve sanatçılar arasında dayanışmayı geliştirmeyi,
● “Kadın SES’i” Elçilerinin sosyal medyada daha etkin olmalarına destek olmayı, birlikte gelişmeyi ve öğrenmeyi hedefler.
“Kadın SES’i” Projesi Hangi İlke ve Değerleri Savunur?
● Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan bakış̧ açısını egemen kılmak,
● Ulusal, bölgesel ve uluslararası kurumlar ve karar mekanizmalarında kadınların daha fazla temsil edilmelerini savunmak,
● Kadınların ve kız çocukların insan haklarının korunmasına yönelik kanunların ve yasal altyapının yürürlüğe girmesini sağlamak,
● Kadınları ve kız çocukları cinsiyete bağlı şiddetten, tecavüz ve diğer cinsel suçlardan korumaya yönelik tedbirlerin alınmasını savunmak,
● Mülteci kampları ve yerleşimlerinin, sivil ve insani niteliğe saygı göstermelerini talep etmek, mülteci kadınların ve
genç kızların sorunlarına sahip çıkmak,
● Yerel ve uluslararası kadın gruplarıyla iş birliği yapmak,
● Bağımsız ve özgür medyayı savunmak,
● BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı, özellikle de 5 numaralı toplumsal cinsiyet eşitliği maddesini savunmak.

“Kadın SES’i” Projesinin Temel Bileşenleri Kimlerdir?

Kadın SES’i Elçileri: 20 kişiden oluşan, mesleğinde sürekli gelişmeye açık, savunduğu konuya kendini adamış,
geleceğe ilişkin bir hayali ve sözü olan, sosyal medya kullanımında etkin olmayı hedefleyen kadın hakları savunucusu,
akademisyen, gazeteci ve sanatçılardır.

Kadın SES’i Danışmanları: “Kadın SES’i” savunu başlıklarını en etkin şekilde sosyal medyaya taşımak üzere konunun anlaşılması
rasyonel ve yaratıcı bir şekilde savunulması için bilgi birikimini paylaşan akademisyen ve uzmanlardır.

● BM 1325 numaralı kararı üzerine çalışan akademisyenler,
● Sosyal medyanın en etkin şekilde kullanımını sağlamak üzere deneyimli bir sosyal medya danışmanı,
● Kadına yönelik şiddet, kadının karar mekanizmalarında yer alması, barış süreçlerinde kadın, sürdürülebilir kalkınma
amaçları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, medyada kadın, işgücüne katılımda kadının temsili, LGBTİ hakları ve
mültecilik konularında çalışan uzman ve akademisyenler.

“Kadın SES’i’’ Projesinin Hedef Kitlesi Kimdir?

“Kadın SES’i” projesnin hedef kitlesi; SES Derneği ve Eşitlik Adalet Kadın Platformu’nun Instagram, Facebook ve Twitter hesapları ile
“Kadın SES’i Elçileri” olan 20 kişinin sosyal medya hesaplarının ulaşacağı sosyal medya kullanıcılarıdır.
Bu kitle toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, karar mekanizmaları üzerinde etkin olabilecek aşağıdaki 4 farklı gruptan oluşur.
● 18-25 yaş genç kullanıcılar,
● İş yaşamında aktif, toplumsal sorunlara duyarlı ve sosyal medyayı bilgilenmek amacıyla kullanan 25 yaş üstü kadın ve erkekler
● Karar mekanizmalarında yer alan belediye başkanları, milletvekilleri, kamu görevlileri,
● Medya ve sosyal medyada etkisi yüksek olan gazeteciler, televizyoncular, oyuncular.

“Kadın SES’i” Projesinin Formatı

● Elçiler Buluşması
Her ay düzenlenecek “Elçiler Buluşması”nda, Elçiler ve uzmanlar ile bir araya gelinerek sosyal medyanın etkin kullanımı,
toplumsal cinsiyet, barış ve sürdürülebilirliğe ilişkin konuların derinlemesine tartışılması sağlanacak,
dijital ajansın desteğiyle o ay düzenlenecek olan sosyal medya kampanyalarına içerik geliştirilecek.
Bu buluşmalarda, “Kadın SES’i Elçileri”nin cinsiyet eşitliği savunuculuğuna katkı sağlamak adına sosyal medya
kullanımlarının geliştirilmesi hedeflenecek.

● Sosyal Medya kampanyaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak
Dijital ajansının desteğiyle geliştirilecek sosyal medya kampanyaları, hem SES Derneği ve Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu
hem de Elçilerin sosyal medya hesapları aracılığıyla yaygınlaştırılacak.

Sosyal medya kampanyalarında hedeflenen temalar

● Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Covid-19
● Kadınların Siyasette Temsili
● Kadına Yönelik Şiddet
● İş Yaşamında Cinsiyet Uçurumu
● Medyada Cinsiyet Eşitsizliği
● Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden İklim Değişikliği
● LGBTİ Hakları, Nefret Söylemi ve Ayrımcılık
● Mültecilik, Barış ve Güvenlik

Proje Yürütücüleri

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak üzere aktif vatandaşlığı destekleme misyonuyla eşitlik ve dayanışma değerlerini savunan, bu doğrultuda projeler geliştiren bir sivil toplum kuruluşudur. SES, kadının eşitlik mücadelesini dijital medyada sürdürmek üzere SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu adlı dijital haber sitesini kullanmaktadır. Dernek halen SES Kadın Mentorluk Yürüyüşü, Şehrin Kadınları ve Kadın SES’i projelerini sürdürmektedir.

Operation 1325

Operation 1325, Birleşmiş Milletler’in 1325 numaralı kararını uygulamak hedefiyle, kamuoyunu, karar alan liderleri ve sivil toplumu etkileyecek tartışma ve diyalog kanallarını genişletmek amacıyla platformlar oluşturan ve eğitimler veren İsveç merkezli bir sivil toplum kuruluşu.

Operation 1325, bu kararla ilgili farkındalık yaratmak ve bu kararın kapasitesini inşa etmek için Türkiye’de aktif olarak çalışıyor. Aynı zamanda, barış ve güvenlik ile alakalı her çalışmada, kadınları seslerini duyurmak amacıyla destekleyen Operation 1325, uzun zamandır Türkiye’de çalışıyor olması neticesinde, Türkiye sivil toplumunda oldukça geniş bir ilişki ağına sahiptir.

Proje Takımı

SES Derneği Başkanı: Gülseren Onanç

Proje İçerik Danışmanı: Zeynep Miraç

Sosyal Medya Danışmanı: Hande Arslan

1325 Danışmanı: Ayşe Betül Çelik

Proje Yönetim Danışmanı: Aylin Şahin

Proje koordinatörü: Eda Doğançay

Dijital Ajans: Über

İçerik Geliştirme Ortağı: Sivil Sayfalar

İletişim Ajansı: Marjinal Porter Novelli