Kadınların Dayanışma Yolculuğu: İş Dünyasında Kadın Mentörlük Buluşmaları

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği İş Dünyasında Kadın Mentörlük Buluşmaları, 18 Mart Cumartesi günü Derneğin sosyal paylaşım merkezi Serenita Pera’da gerçekleşen kapanış toplantısıyla son buldu.

Çeşitli sektörlerden kadınların bir araya gelerek kariyer yolculuklarında birbirini desteklediği mentörlük programında iş hayatında deneyimli 40 kadın, eşleştiği 40 mentiye mentörlük verirken karşılıklı bir paylaşımı sürdürme imkânı buldu. 7 Ocak’ta başlayan programda iki ay boyunca dört kez buluşan katılımcılar, ilhamlarını paylaştılar.

Mentör Eşliğinde Kendini Keşfetme Yolculuğu

İş Dünyasında Kadın Mentörlük Buluşmaları, kadın çalışanların uzmanlık alanlarında kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, ortak zorlukların üstesinden gelmek için ipuçları ve deneyim paylaşımları üzerinden şekillendi. Katılımcılar, kapanış buluşmasında bir araya gelerek mentörlük yolculuğundaki deneyimlerini paylaştılar.

Proje kapsamında buluşmaya katılan mentörlerden A.K.Y. projenin kendisine kattıklarına dair “Kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak, yapısallaştırılmış kız kardeşlik yaptım. Mentim de bana çok ilham verdi. Buradaki ortam ve samimiyet, bu kadar müthiş kadınlar ile birlikte olmak çok heyecanlı” yorumu yaparken, projede yer alan mentilerden N.D. ise “Bardağın hep boş tarafına bakmaya meyilli oluyoruz. Bu süreçte mentörümle yeterliliklerim ve iyi ki yapmışım dediklerim üzerine konuştuk. Benim için süreç o nedenle iyi geçti” dedi.

Proje yürütücüsü Ayla Sevand’ın açılışını yaptığı buluşmanın ilk bölümünde katılımcılar proje süresince yaşadıkları deneyimleri aktarırken, ikinci bölümde mentörler ve mentiler gruplar halinde iş yaşamında karşılaştıkları sorunlar üzerine tartışarak belirli temalar çıkardılar. Programın son bölümünde ise belirlenen temalardan ikisi üzerine çözüm önerileri üretildi.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınların iş hayatında karşılaştıkları zorluklar kadar, faydalandıkları kaynakların da paylaşıldığı buluşmada, kadınların kariyer yolculuklarında güvenle ve desteklendiğini hissederek ilerlemesi için neler yapılabileceğine dair keşifler yapıldı.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, program kapsamında yapılan keşifleri raporlayarak ilerleyen mentörlük projeleri için de değerli veriler elde etti.