İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HEPİMİZİ KORUR!

Eğer kadınlar ülkelerini yönetseydi dünya nasıl bir yer olurdu?

Eğer kadınlar ülkelerini yönetseydi dünya nasıl bir yer olurdu?

Herkese göstermek istiyoruz. Biz çok güzel olacağına inanıyoruz. “Ülkemi ben yönetseydim” diye düşünün ve yaşanılır bir dünyayı hayal etmemize yardımcı olun.

Herkese göstermek istiyoruz. Biz çok güzel olacağına inanıyoruz. “Ülkemi ben yönetseydim” diye düşünün ve yaşanılır bir dünyayı hayal etmemize yardımcı olun.

HEMEN KATILHEMEN KATIL

Eğer kadınlar ülkelerini yönetseydi dünya nasıl bir yer olurdu?

Herkese göstermek istiyoruz. Biz çok güzel olacağına inanıyoruz.

“Ülkemi ben yönetseydim” diye düşünün ve yaşanılır bir dünyayı hayal etmemize yardımcı olun.

HEMEN KATIL

SAVUNDUKLARIMIZ NELER?

  • Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015 yılında oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) anlaşılması ve gerekli aksiyonların alınması için bireyler, sivil toplum, iş dünyası ve hükümetler çaba göstermelidir.
  • SKA’ların savunulması ve yaşama geçirilmesi sadece hükümetlere bırakılamaz, aktif bireylerin örgütlü mücadelesi de gereklidir.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere kadının bütünsel olarak ama özellikle kamusal alan ve politikada güçlendirilmesi desteklenmelidir.
  • Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği başta olmak üzere, kamusal ve toplumsal sorunların çözümü için genç kadın liderler öne çıkarılmalı desteklenmelidir.
  • SKA’lara ulaşmak üzere Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik desteklenmelidir.
  • Düşüncenin derinleşmesi ve cesaretin artırılmasına yönelik olarak öncelikle dijital medyanın etkin kullanılması gereklidir.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinde kadın bakış açısına odaklanan bir medya yaklaşımına ihtiyaç vardır. Dijital ve sosyal medya araçları kullanılarak kadın liderliği ve kadının görünür olması sağlanmalıdır.
Projelerimiz

BASINDA SES

21. yüzyıl kadınların yüzyılı olacak.

Şirin Tekeli