Ses Kadın Mentörlük Yürüyüşü

Pandeminin etkisi Türkiye’de hissedilmeden hemen önce 8 Mart 2020 Pazar günü, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği olarak dünyanın 165 ayrı şehrinde aynı günde yapılan bir kadın dayanışma etkinliğini İstanbul’da organize ettik. Çalışma yaşamında en az on yıl ve üstü deneyime sahip kadınlar (mentor) ile yaşamda var olma mücadelesinin başında olan genç kadınları (menti) bir araya getirdik.

SES Kadın Mentorluk Yürüyüşü adını verdiğimiz bu etkinliğimizin süreci şöyle gelişti: Bu etkinliği ilk olarak başlatan ve daha sonra dünyadaki farklı şehirlerde uygulanması için çaba gösteren Vital Voices, 1995 yılında Hillary Clinton ve Madeleine Albright tarafından kadın liderliğini desteklemek üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği olarak İstanbul’da ilkini gerçekleştireceğimiz bu etkinlikten yüksek beklentilerimiz vardı: Deneyimli kadınların gelişme sürecinde olan genç kadınlar ile deneyimlerini paylaşmasını, kişisel desteğini vermesini ve her iki tarafın birbirinden öğreneceği bir dostluk geliştirmelerini istiyorduk.

Kadınlar içinde sıkıştıkları mahallelerinin dışına çıksın, başka mahallelerdeki yaşamları keşfetsin istiyorduk. Facebook, Instagram balonlarının ötesinde bir dünya olduğunu, gerçek beğenilerin, gerçek konuşmaların keyfini sürmelerini istiyorduk. Biliyorduk ki, yoksul veya varlıklı, batılı veya doğulu, dindar veya seküler bütün kadınlar eşit bir birey olarak toplumda var olma mücadelesi veriyor. Mücadelesi aynı olan kadınların ortaklıklarının da büyük olacağını ve mücadeleyi bir şekilde başarıyla tamamlamış kadınların yolun başındaki kadınlara el vermek istediğini de biliyorduk.

Kadınların toplumsal sorunlara nasıl sahip çıktığını, gelecek nesillere destek olmak üzere bir şey yapmak için nasıl yanıp tutuştuğunu daha önceki etkinliklerimizden biliyorduk. SES Kadın Mentorluk Yürüyüşü ile birbirine derman olacak kadınları buluşturarak, kadın dayanışmasına ve toplumsal barışa hep birlikte katkı sunmak istedik.

Derneğimizin web sitesine mentor ve mentilerin başvuru yapacağı formlar hazırladık ve son üç haftada işbirliği ortağımız olan sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile hedeflediğimiz kitleye ulaşmaya çalıştık. Beklentimizin üstünde geri dönüş gerçekleşti ve üç hafta içinde 350 katılımcı mentor ve menti olmak için başvurdu. Katılımcıların çoğu bu etkinliği ne kadar çok önemsediklerini belirtiyordu. Başvuru formlarında belirttikleri yetkinlikler ve ihtiyaçlar çerçevesinde sistemimiz mentor ve menti eşleşmesi yaptı.

Mentor ve mentileri 8 Mart sabahı Harbiye CRR salonunun fuayesine davet ettik. Merak, Pazar sabahı buluşmaya kadar sürdü. Mentorler, mentileri ile birer birer buluşmaya başladıkça, CRR salonunun fuayesinde büyülü bir hava oluştu. Kadınlar salonun köşelerinde, merdivenlerinde yıllardır birbirini görmeyen arkadaşlar gibi, kaybolan zamanı yakalamak istercesine derin sohbetlere dalıverdiler. O anda yoldan geçen biri tesadüfen salona gelse bu kadınların yıllardır birbirlerini tanıdığını düşünebilirdi.

8 Mart Pazar günü CRR salonu karamsarlığın umuda döndüğü bir vahaya dönüştü.

SES Kadın Mentorluk Yürüyüşü’nün formatı gereği, mentor ve mentilerin yan yana sokakta, parkta yürümelerini ve dünyaya eşitlik ve dayanışma mesajlarını yaymalarını istiyorduk. Buluşmanın ilk dakikalarında başlayan sıcak yakınlaşma artık bir aksiyona dönebilirdi. Kadınlar beraberce salondan çıktılar ve Harbiye, Maçka, Nişantaşı sokaklarına, Sanat Parkı’na, Demokrasi Parkı’na, çevredeki kafelere aktılar. Dostluklarını derinleştirmeye devam ettiler.