Kurucu Başkan Gülseren Onanç’ın Mesajı

Yirmi yıla yakın bir süredir kadın hareketi içinde, son dokuz yıldır siyasette aktif olarak Eşitlik mücadelesi içindeyim. Toplumsal cinsiyet başta olmak üzere toplumdaki her türlü eşitsizliğin, gelişmenin önündeki en önemli engel olduğunu düşünüyorum. Bireysel ve kurumsal olarak yıllardır verilen mücadelelere rağmen hem memleketimizde hem de dünyada eşitsizlik artarak devam ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini dünyada sağlayan çok az ülke var, bu hızla devam ederse tüm dünyada eşitliğin sağlanması için 100 yıla ihtiyaç var. Öte tarafta dünyanın en zengin 26 kişisinin toplam varlığı en fakir 3.8 milyar kişisinin toplam varlığına eşit. Eşitsizliği ortadan kaldırmakla yükümlü siyasiler yolsuzluk yaparak, popülist politikalar uygulayarak ve kutuplaşmayı artırarak dengeleri daha da bozuyor. Kadınlar ve genç kızlar ise dünyanın en yoksulları arasında.

Dünyanın böyle devam edemeyeceğini gören Birleşmiş Milletler, 17 başlıkta Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı belirledi. Hükümetler, sivil toplum, iş dünyası ve bütün aktif vatandaşlar hep birlikte çalışmalı ve 2030 yılına kadar bu hedeflere ulaşmalıyız. Gelecek nesillere yaşanabilir, barış içinde bir dünya bırakma sorumluluğumuz var.

Aktif vatandaşlar olarak bireysel sorumluluğumuzu daha etkin olarak yerine getirmek için örgütlenmeye ve geniş kitleler ile dayanışmaya ihtiyacımız var. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın özünde yatan Eşitlik mücadelesinin Dayanışma ile etkin olarak yapılabileceğini inanıyorum.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’ni, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak ve bu sayede memleketimizde ve dünyada eşitliğin, barışın hakim olduğu bir dünya düzeni için örgütlü dayanışmayı desteklemek üzere kurmaya karar verdik.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, barış ve refah içinde yaşadığımız bir memleket ve dünya için dayanışma içinde sosyal sermayemize katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bize katılmanızı ve desteklemenizi, sizinle birlikte büyümeyi ve gelişmeyi istiyoruz.

Gülseren Onanç

SES

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni sağlamak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak üzere eşitlik ve dayanışma değerlerini savunur ve bu doğrultuda projeler yapar.

MİSYONUMUZ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni sağlamak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak üzere aktif vatandaşlığı ve dayanışmayı destekler.

VİZYONUMUZ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni artırmak yoluyla 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak adına önümüzdeki 10 yıl içinde ulusal ve uluslarası sivil toplum örgütleri arasında etkin, saygın ve kucaklayıcı bir sivil toplum kuruluşu olmak.

SAVUNDUKLARIMIZ NELER?

  • Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015 yılında oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) anlaşılması ve gerekli aksiyonların alınması için bireyler, sivil toplum, iş dünyası ve hükümetler çaba göstermelidir.
  • SKA’ların savunulması ve yaşama geçirilmesi sadece hükümetlere bırakılamaz, aktif bireylerin örgütlü mücadelesi de gereklidir.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere kadının bütünsel olarak ama özellikle kamusal alan ve politikada güçlendirilmesi desteklenmelidir.
  • Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği başta olmak üzere, kamusal ve toplumsal sorunların çözümü için genç kadın liderler öne çıkarılmalı desteklenmelidir.
  • SKA’lara ulaşmak üzere Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik desteklenmelidir.
  • Düşüncenin derinleşmesi ve cesaretin artırılmasına yönelik olarak öncelikle dijital medyanın etkin kullanılması gereklidir.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinde kadın bakış açısına odaklanan bir medya yaklaşımına ihtiyaç vardır. Dijital ve sosyal medya araçları kullanılarak kadın liderliği ve kadının görünür olması sağlanmalıdır.