Kurucu Başkan Gülseren Onanç’ın Mesajı

Yirmi yıla yakın bir süredir kadın hareketi içinde, son dokuz yıldır siyasette aktif olarak Eşitlik mücadelesi içindeyim. Toplumsal cinsiyet başta olmak üzere toplumdaki her türlü eşitsizliğin, gelişmenin önündeki en önemli engel olduğunu düşünüyorum. Bireysel ve kurumsal olarak yıllardır verilen mücadelelere rağmen hem memleketimizde hem de dünyada eşitsizlik artarak devam ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini dünyada sağlayan çok az ülke var, bu hızla devam ederse tüm dünyada eşitliğin sağlanması için 100 yıla ihtiyaç var. Öte tarafta dünyanın en zengin 26 kişisinin toplam varlığı en fakir 3.8 milyar kişisinin toplam varlığına eşit. Eşitsizliği ortadan kaldırmakla yükümlü siyasiler yolsuzluk yaparak, popülist politikalar uygulayarak ve kutuplaşmayı artırarak dengeleri daha da bozuyor. Kadınlar ve genç kızlar ise dünyanın en yoksulları arasında.

Dünyanın böyle devam edemeyeceğini gören Birleşmiş Milletler, 17 başlıkta Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı belirledi. Hükümetler, sivil toplum, iş dünyası ve bütün aktif vatandaşlar hep birlikte çalışmalı ve 2030 yılına kadar bu hedeflere ulaşmalıyız. Gelecek nesillere yaşanabilir, barış içinde bir dünya bırakma sorumluluğumuz var.

Aktif vatandaşlar olarak bireysel sorumluluğumuzu daha etkin olarak yerine getirmek için örgütlenmeye ve geniş kitleler ile dayanışmaya ihtiyacımız var. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın özünde yatan Eşitlik mücadelesinin Dayanışma ile etkin olarak yapılabileceğini inanıyorum.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’ni, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak ve bu sayede memleketimizde ve dünyada eşitliğin, barışın hakim olduğu bir dünya düzeni için örgütlü dayanışmayı desteklemek üzere kurmaya karar verdik.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, barış ve refah içinde yaşadığımız bir memleket ve dünya için dayanışma içinde sosyal sermayemize katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bize katılmanızı ve desteklemenizi, sizinle birlikte büyümeyi ve gelişmeyi istiyoruz.

Gülseren Onanç

Yönetim Kurulumuz

Gülseren Onanç
Servisimin Cömert
Merve Emek
Hande Karakulah
Hande Orhan
Ayşe Sabuncu
Miraç Zeynep Taner

Yedek Üyelerimiz

Ayla Sevand
Dilek Bil
Leyla Kayhan Elbirlik
Meral Tamer
Barbaros Dinçer
Eda Doğançay
Nuray Özbay

Kurucu Üyelerimiz

 • Gülseren Onanç
 • Servisimin Cömert
 • Ayşe Sabuncu
 • Miraç Zeynep Taner
 • Hande Karakulah
 • Fatih Çelebi
 • Meral Tamer
 • Ayla Sevand
 • Leyla Kayhan Elbirlik
 • Nuray Özbay
 • Oya Özarslan
 • Dilek Bil
 • Tijen Mergen
 • Barbaros Dinçer
 • Eda Doğançay