Kurucu Başkan Gülseren Onanç’ın Mesajı

Memlekette ve dünyada son 10 yıldır kadın haklarındaki kazanımlarımızda gerilemeler yaşıyoruz. Yükselen sağ siyaset üstüne gelen pandemi sonucunda kadın-erkek eşitliğinde bir uçurum oluştu. Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre her şey böyle giderse eşitliğin sağlanması için 135 yıla ihtiyaç var. Öte tarafta çok uzak gibi görülen iklim krizi kapıya dayandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri “İnsanlık ince bir buz parçasının üstünde ve buz hızla eriyor” diyerek durumun ne kadar acil olduğuna dikkat çekiyor. Rusya ile Ukrayna arasında sıcak savaş devam ediyor.

Karşı karşıya olduğumuz tehlikeler ve belirsizlikler karşısında doğal olarak endişe, korku yaşıyoruz, kendimizi mutsuz hissediyoruz. 2022’de onuncusu yayınlanan mutluluk endeksinde dünya çapında mutluluk düzeyi 10 üzerinden 5,6 puan olarak ölçüldü. Gençlerin yaşam memnuniyetinde bir önceki yıla oranla düşüş var. Türkiye en mutsuz ülkeler kategorisinde. Kadınların %60’ı mutsuz olduğunu söylüyor.    

Durum böyleyken bir birey olarak ne yapabiliriz? Bu eşitsizlik, adaletsizlik yaratan sisteme karşı nasıl mücadele edebiliriz? Başkasının elinde gözüken yaşantımızı nasıl kendi elimize alabiliriz? Geleceğe nasıl umut ile tutunabiliriz? 

Psikologlar gerçekliği kontrol edilmemiş haberlerin sosyal medya kanalları ile geniş kitlelere yayılmasını mutsuzluk artışında önemli bir faktör olduğunu savunuyor. Uzmanlar, mutluluğu yakalayan insanların yaşam boyu bir idealin, hedefin peşinde koşanlar ve çevresine yardım edenler olduğunu söylüyor. 

Ben de SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği çatısı altında kurduğumuz dayanışma ekosistemi içinde her gün eşitlik idealinin peşinden koşarak geleceğe umutla bakmayı başarabildim.  

Beş yıllık yolculuğumda tek bir gün bile umutsuzluğa kapılmadıysam bunu SES takımı, SES üyeleri, SES elçileri, SES Yılın Kadınları, SES mentoleri ve mentileri ve SES destekçilerine ve en önemlisi kadın hareketine borçluyum.

Biz beş yıldır Türkiye ve dünyada ataerkil sisteme karşı direnen kadınların, eşitliği ve barışı savunan kadın siyasetçilerin, dayanışmayı ören kadın sivil toplum temsilcilerinin, uğradıkları ayrımcılığa karşı direnen cesur LGBTI+ aktivistlerinin ilham veren hikayelerinin izini sürdük. Bütün bu hikayeler bana başka bir dünyanın mümkün olabileceğini müjdeledi, geleceğe ilişkin umudumu her daim canlı tutmamı sağladı. 

Kuruluşundan bugüne yaptığı yayıncılık ve projeler ile SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ve onun yayın platformu SES, Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu, Türkiye ve dünya kadın hareketinde kendine özgü bir yer oluşturdu. SES olarak yeni bir feminist bakış açısı ile dünyayı anlama ve anlamlandırmaya çalıştık, umudun yaygınlaşmasına, direnişin ve dayanışmanın desteklenmesine katkı sunduk. Dünyadaki kadın SES’lerini memlekete, memleketin kadın SES’lerini de dünyaya duyurmaya çalıştık. 

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği beş yılda, yetkin, saygın, güvenilir bir sivil toplum örgütü oldu. Bu sürece katkı sunan bütün takım arkadaşlarıma, destekçilerimize, bağışçılarımıza minnet borçluyum. 

Geleceğimize umutla bakmak üzere SES ile büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz.

Gülseren Onanç

SES

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ni sağlamak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak üzere eşitlik ve dayanışma değerlerini savunur ve bu doğrultuda projeler yapar.

MİSYONUMUZ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ni sağlamak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak üzere aktif vatandaşlığı ve dayanışmayı destekler.

VİZYONUMUZ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ni artırmak yoluyla 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak adına önümüzdeki 10 yıl içinde ulusal ve uluslarası sivil toplum örgütleri arasında etkin, saygın ve kucaklayıcı bir sivil toplum kuruluşu olmak.

SAVUNDUKLARIMIZ NELER?

  • Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015 yılında oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) anlaşılması ve gerekli aksiyonların alınması için bireyler, sivil toplum, iş dünyası ve hükümetler çaba göstermelidir.
  • SKA’ların savunulması ve yaşama geçirilmesi sadece hükümetlere bırakılamaz, aktif bireylerin örgütlü mücadelesi de gereklidir.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere kadının bütünsel olarak ama özellikle kamusal alan ve politikada güçlendirilmesi desteklenmelidir.
  • Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği başta olmak üzere, kamusal ve toplumsal sorunların çözümü için genç kadın liderler öne çıkarılmalı desteklenmelidir.
  • SKA’lara ulaşmak üzere Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik desteklenmelidir.
  • Düşüncenin derinleşmesi ve cesaretin artırılmasına yönelik olarak öncelikle dijital medyanın etkin kullanılması gereklidir.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinde kadın bakış açısına odaklanan bir medya yaklaşımına ihtiyaç vardır. Dijital ve sosyal medya araçları kullanılarak kadın liderliği ve kadının görünür olması sağlanmalıdır.