Kadın Dayanışma Fonu (KDF)

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği olarak ülkemizde meydana gelen depremin yaralarını sarmak, deprem bölgesinde olan kadınlar ve çocuklarla dayanışma ağını örmek ve kadınlarla dayanışma gösteren yerel sivil toplum örgütlerini desteklemek üzere Kadın Dayanışma Fonu’nu kurmaya karar verdik.

Neden Kadın Dayanışma Fonu?

Kadınların yaşanılan afetlerde daha çok etkilenen bir konumda olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kadınların ihtiyaçlarına ve ihtiyaçların çözümüne odaklı projelerin hayata geçirilmesi için özel bir desteğe gereksinim olduğuna inanıyoruz. Depremin yarattığı travmaların birlikte aşılması, fiziksel ihtiyaçların giderilmesi başta olmak üzere ortaya çıkacak her türlü ihtiyacın zaman içerisinde anlaşılması ve karşılanması gerekecektir. Kadın Dayanışma Fonu bütün bu ihtiyaçlara kadın perspektifinden bakarak çözüm üretmeyi hedeflemektedir.

Yaşadığımız bu zor zamanlar bize, Türkiye’de ve uluslararası alanda dayanışmanın nasıl örülebileceğini bir kez daha gösterdi. Biz de Kadın Dayanışma Fonu ile kadınlar arasındaki dayanışmayı örgütlemek istiyoruz. Bu amaçla uluslararası kadın örgütleri ve yerelde aktif faaliyet gösteren kadın örgütlenmeleri ile iletişim ve dayanışma ağı oluşturmayı hedefliyoruz.

Kadın Dayanışma Fonu ile Amaçlananlar

Çalışmalarımız kapsamında deprem bölgelerinde yaşayan kadınların hijyen ürünlerine erişiminin önünde kültürel ve fiziksel engeller olduğunu gözlemliyoruz.

Kadınların ve bebeklerin en az 1 aylık hijyen ihtiyaçlarını gözeterek Genç Kadın, Yetişkin Kadın ve Çocuklu Kadın olmak üzere üç tür dayanışma paketi oluşturduk.

Genç Kadın: Öğrenci veya mezun kadınların ihtiyaçlarına yönelik hazırlandı.

Yetişkin Kadın: Kadınların günlük hijyen ihtiyaçlarına yönelik hazırlandı.

Çocuklu Kadın: Çocukların ihtiyacı da göz önüne alınarak hazırlandı.

Yerelde aktif faaliyet gösteren kadın örgütlenmeleri ile kuracağımız ağ sayesinde deprem bölgesinde olan kadınlara erişip temel hijyen ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Paketler, deprem bölgesine Derneğimizin lojistik desteği ile ulaştırılacak, dağıtımı ise yereldeki kadın örgütlenmeleri ile koordineli şekilde dernek üyelerimiz ve çalışanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Oluşturduğumuz Kadın Dayanışma Fonu ile deprem bölgelerindeki yerel sivil toplum örgütlerinin* depremden zarar gören kadınların sorunlarına yönelik çözüm üreten projelerini de değerlendirip destekleyeceğiz.

Fon sağlayacağımız yerel sivil toplum örgütlerinin projelerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için süpervizyon sağlayacağız.

*Fon üzerinden proje desteği sağlayacağımız yerel sivil toplum örgütlerinin seçiminde deprem bölgelerinde aktif faaliyet göstermesi kriteri aranacaktır.

Bölgede yapılan haberlerde kadınların sesine yeterince yer verilmediğini gözlemliyoruz. Kadın Dayanışma Fonu ile sahada kadın bakış açısı ile yazılı, görsel, işitsel içerik üretenleri ve gazetecileri desteklemeyi hedefliyoruz. SES olarak 2018 yılından beri dijital medya platformu olan Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu’nu da yürütüyoruz. Platformumuz kadın hakları, siyasette kadının temsili, sivil toplum, barış ve güvenlik gibi konularda kadının bakış açısı üzerinden içerik üreten ve tanınmış gazeteciler ile çalışan bir platform haline geldi.

Deprem bölgelerinde desteklemeyi hedeflediğimiz habercilik anlayışı ile önemli destek bilgilerini kadınlara ulaştırmayı ve aynı zamanda iyileşme sürecinde kadınların seslerini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, deprem bölgelerinde yaşayan kadınların seslerini duyurmayı amaçlayarak haber yapan; kadınların medyada görünürlüğünü araştırma raporları, röportajlar, videolar veya fotoğraflarla destekleyecek çalışmalar yürüten ve bu sayede kadınların dayanışma için geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak gazeteciler fon üzerinden desteklenecektir.

Kadın Dayanışma Fonu’na Nasıl Destek Verebilirsiniz?

Kadın Dayanışma Fonu’na destek olmak isteyen uluslararası kişi ve kuruluşlar, Turkish Philanthropy Fund aracılığıyla oluşturduğumuz Fon sayfasına aşağıdaki link aracılığıyla bağışta bulunabilirler.

Kadın Dayanışma Fonu’na Türkiyeden destek olmak isterseniz bize aşağıdaki numaramızdan ulaşabilirsiniz. Paketlerin oluşturulmasında ayni destekleriniz kabul edilecektir.

İletişim: 0534 442 9039

Dayanışma Yaşatır!

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı ve barışın hüküm sürdüğü bir toplumsal düzenin inşasına katkıda bulunmak amacıyla kadın dayanışmasını destekleyen bir sivil toplum örgütüdür. Yerelde kadın hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, belediyeler, insan hakları örgütleri, gazeteci ve aktivistlerden oluşan bir ağa sahiptir. Kurduğu dayanışma ağının yanı sıra sivil toplum, medya, siyaset, barışın inşası gibi farklı alanlarda kadınları güçlendirmek için projeler yürütmektedir.