Üyelik

– Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan,
– Feminist liderlik ilkelerini benimseyen,
– Toplumsal cinsiyet temelli her türlü ayrımcılığa ve eşitsizliğe, din, mezhep, dil, ırk, etnisite, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, medeni hal, engellilik temelli ayrımcılığa karşı çıkan, nefret söylemine, şiddete ve savaşa karşı olan
– Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devleti olması ve bu doğrultuda sivil toplumun güçlendirilmesi için çalışan,
– Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi, başta kadınların olmak üzere tüm bireylerin yaşamını etkileyecek ulusal ve uluslararası eşitlik ve sürdürülebilirlik ilke ve hedeflerine, anlaşmalarına sahip çıkan, bu alanlarda gerekli çalışmaların yapılması için çaba sarf eden,
– Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden,
– Derneğin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için yönetim kurulunca belirlenen 1000 TL üyelik giriş ve 1200 TL yıllık aidatı ödemeyi kabul eden,

ve kendini kadın, erkek veya non-binary olarak tanımlayan tüm bireyler SES, Eşitlik ve Dayanışma Derneği’ne üyelik başvurusunda bulunabilirler.

Derneğimize üye olmak isterseniz, bu formu doldurarak başlayabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegV6TUUYcPIpFtq-tbgMoccItrLc1mUMeQ2LhGn0N2qi37ag/viewform

Gönüllülük

– Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan,
– Feminist liderlik ilkelerini benimseyen,
– Toplumsal cinsiyet temelli her türlü ayrımcılığa ve eşitsizliğe, din, mezhep, dil, ırk, etnisite, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, medeni hal, engellilik temelli ayrımcılığa karşı çıkan, nefret söylemine, şiddete ve savaşa karşı olan
– Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devleti olması ve bu doğrultuda sivil toplumun güçlendirilmesi için çalışan,
– Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi, başta kadınların olmak üzere tüm bireylerin yaşamını etkileyecek ulusal ve uluslararası eşitlik ve sürdürülebilirlik ilke ve hedeflerine, anlaşmalarına sahip çıkan, bu alanlarda gerekli çalışmaların yapılması için çaba sarf eden,
– Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden,

ve kendini kadın, erkek veya non-binary olarak tanımlayan

tüm bireyler SES, Eşitlik ve Dayanışma Derneği’ne gönüllü kaydında bulunabilirler.

Derneğimize gönüllü olmak isterseniz, bu formu doldurarak başlayabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeccZNlHAqFTL7XA_BFwipnbofU-3xLM5O61dFEGX0B6wxAug/viewform