Begüm Zorlu

Öz Geçmiş:

Sosyal hareketler, barış süreçleri ve toplumsal cinsiyet konularına odaklanan bir doktora araştırmacısı ve gazetecidir. Doktora çalışmalarını City, University of London Uluslararası Siyaset bölümünde sürdürmektedir. Aynı zamanda Uluslararası İlişkiler, güvenlik çalışmaları ve siyasal şiddet alanlarında öğretim asistanlığı yapmaktadır. University College London, Demokrasi ve Karşılaştırmalı Siyaset bölümünde tamamladığı yüksek lisans derecesinde Kuzey İrlanda’daki barış sürecinin getirdiği kurumsal değişimleri incelemiştir. Doktora çalışmasında Türkiye ve Venezuela’daki muhalefet hareketlerinin stratejilerini ve uluslararası ilişkilerini araştırmaktadır. Zorlu, 2018’den bu yana SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu’nun editörlüğü yapmakta ve aynı zamanda orijinal içerikler üretmektedir.

Program İçeriği:

Global SES

Uluslararası aktörler ve dinamikler tüm barış süreçlerinin ayrılmaz bir parçası. Bu seri hem devletler hem de sivil toplum boyutu ile küreselin etkisini ve bunun iç siyaset ile bir aradalığını inceleyecek, Türkiye’de barış ve uluslararası ilişkiler toplumsal cinsiyet perspektifinden ele alınacak.

Podcastler

Barış süreçlerinin uluslararası ve toplumsal dinamiklerini incelediğimiz Global SES başlıklı podcast serisinin ilk bölümünde Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik’i konuk ediyoruz. Ayşe Betül Çelik konu barış çalışmaları olunca akla gelen ilk isimlerden biri. Bu bölümde, onun hem akademik hem de sivil toplum ile gerçekleştirdiği çalışmalarından yola çıkarak barışın toplumsallaştırılması, kutuplaşmanın çatışma çözümü dinamiklerine etkisi ve kadın hareketinin barış süreçlerindeki rolünü konuştuk.

Dinlemek için tıklayın!

Global SES başlıklı podcast serisinin ikinci bölümünde Prof Dr. Evren Balta’yı konuk ediyoruz. Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi ve Uluslararası İlişkiler bölüm başkanı Evren Balta’nın çalışmaları dış politika, siyasal şiddet ve güvenlik siyaseti başta olmak üzere birçok alanı kapsıyor. Son yıllarda ağırlıklı olarak artan popülizm dalgasını ve “tedirginlik çağı” olarak tanımladığı bu dönemdeki toplumsal ve siyasal dönüşümleri inceliyor. Bu yayında Evren’in çalışmalarından yola çıkarak güvenlik kuramlarına, Rusya-Ukrayna savaşı kıskacında katı güvenlik gündeminin yeniden öne çıkmasına, Türkiye’nin kurumsal yapısına ve kadın hareketinin dönüştürücü rolüne odaklanıyoruz.

Dinlemek için tıklayın!