Begüm Zorlu

Öz Geçmiş:

Sosyal hareketler, barış süreçleri ve toplumsal cinsiyet konularına odaklanan bir doktora araştırmacısı ve gazetecidir. Doktora çalışmalarını City, University of London Uluslararası Siyaset bölümünde sürdürmektedir. Aynı zamanda Uluslararası İlişkiler, güvenlik çalışmaları ve siyasal şiddet alanlarında öğretim asistanlığı yapmaktadır. University College London, Demokrasi ve Karşılaştırmalı Siyaset bölümünde tamamladığı yüksek lisans derecesinde Kuzey İrlanda’daki barış sürecinin getirdiği kurumsal değişimleri incelemiştir. Doktora çalışmasında Türkiye ve Venezuela’daki muhalefet hareketlerinin stratejilerini ve uluslararası ilişkilerini araştırmaktadır. Zorlu, 2018’den bu yana SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu’nun editörlüğü yapmakta ve aynı zamanda orijinal içerikler üretmektedir.

Program İçeriği:

Global SES

Uluslararası aktörler ve dinamikler tüm barış süreçlerinin ayrılmaz bir parçası. Bu seri hem devletler hem de sivil toplum boyutu ile küreselin etkisini ve bunun iç siyaset ile bir aradalığını inceleyecek, Türkiye’de barış ve uluslararası ilişkiler toplumsal cinsiyet perspektifinden ele alınacak.

Podcastler

Barış süreçlerinin uluslararası ve toplumsal dinamiklerini incelediğimiz Global SES başlıklı podcast serisinin ilk bölümünde Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik’i konuk ediyoruz. Ayşe Betül Çelik konu barış çalışmaları olunca akla gelen ilk isimlerden biri. Bu bölümde, onun hem akademik hem de sivil toplum ile gerçekleştirdiği çalışmalarından yola çıkarak barışın toplumsallaştırılması, kutuplaşmanın çatışma çözümü dinamiklerine etkisi ve kadın hareketinin barış süreçlerindeki rolünü konuştuk.

Global SES başlıklı podcast serisinin ikinci bölümünde Prof Dr. Evren Balta’yı konuk ediyoruz. Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi ve Uluslararası İlişkiler bölüm başkanı Evren Balta’nın çalışmaları dış politika, siyasal şiddet ve güvenlik siyaseti başta olmak üzere birçok alanı kapsıyor. Son yıllarda ağırlıklı olarak artan popülizm dalgasını ve “tedirginlik çağı” olarak tanımladığı bu dönemdeki toplumsal ve siyasal dönüşümleri inceliyor. Bu yayında Evren’in çalışmalarından yola çıkarak güvenlik kuramlarına, Rusya-Ukrayna savaşı kıskacında katı güvenlik gündeminin yeniden öne çıkmasına, Türkiye’nin kurumsal yapısına ve kadın hareketinin dönüştürücü rolüne odaklanıyoruz.

Barışın uluslararası boyutuna odaklanan Global SES başlıklı podcast serisinin üçüncü bölümünde insan hakları, kadına yönelik şiddet, küreselleşme ve kalkınma dinamikleri gibi multidisipliner çalışmaları ile tanıdığımız Prof. Dr. Yakın Ertürk’ü ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yakın Ertürk, birçok akademik ve kurumsal rolünün yanında 2003 ve 2009 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü görevini üstlendi. Farklı uluslararası bağımsız soruşturma komisyonlarında ve Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nde üyelik görevlerini yürüttü. İki bölümden oluşan podcastin ilk yarısında Ertürk’ün akademik perspektifi ve uluslararası kurumlardaki tecrübelerini dinleyerek barış süreçlerinin ekonomi politiğini, kesişimselliği, barışın toplumsallaşmasında kadınların rolünü ve farklı çatışma dinamiklerini tartışıyoruz.

Global SES başlıklı podcast serisinin dördüncü bölümünde, insan hakları, kadına yönelik şiddet, küreselleşme ve kalkınma dinamikleri gibi multidisipliner çalışmaları ile tanıdığımız Prof. Dr. Yakın Ertürk’ü ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yakın Ertürk, birçok akademik ve kurumsal rolünün yanında 2003 ve 2009 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü görevini üstlendi. Farklı uluslararası bağımsız soruşturma komisyonlarında ve Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nde üyelik görevlerini yürüttü. İki bölümden oluşan podcastin ikinci yarısında uluslararası kurumların feminist barış ile ilişkisi, popülist hareketlerin etkisi, pandeminin yarattığı bakım krizinin sonuçları ve toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması temalarını ele alıyoruz.
Global SES başlıklı podcast serisinin son bölümünde, Oxford Üniversitesi’ne bağlı REES, Oxford School for Global and Area Studies üyesi akademisyen ve düşünce kuruluşu kurucusu Dr. Leila Alieva’yı ağırlıyoruz. Alieva’nın akademik ilgi alanları enerji, güvenlik ve çatışma süreçleri, petrol zengini devletlerin siyasi rejim dinamikleri ve Kafkasya bölgesini kapsıyor. Bu bölümde, enerji siyasetinin bölgesel etkisini, demokratikleşmeyi destekleyen uluslararası aktörlerin rolünü, Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının dinamiklerini toplumsal cinsiyet perspektifi ile ele alıyor ve radikal sevgi kavramını tartışıyoruz.