SES KADIN MENTORLUK YÜRÜYÜŞÜ DENEYİMLİ KADIN LİDER BAŞVURU FORMU

Eğitiminiz *
İş tecrübe süreniz *
Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda (STK) çalışıyor musunuz? Evet ise hangisi?

Aşağıdaki konulardan hangilerinde yol gösterici olmak istersiniz? Lütfen sıralayın (En fazla 3 seçenek).

1. Tercih *
2. Tercih *
3. Tercih
Daha önce birikiminizi paylaştığınız herhangi bir etkinlik (mentorluk veya diğer) içinde bulundunuz mu? Bulundunuz ise, nerede? *